pravidelné schůzky

smysluplné využití volného času

Lucie Dardová

777 745 885

dardovalucie@email.cz

Lucie Balíčková

777 152 858

janatova.lucie@seznam.cz

Kateřina Čubová

776 196 435

katerina.cubova@email.cz

termín schůzek

schůzky se konají pravidelně každé úterý od 16:00 do 18:00 a jsou určené všem dětem od čtyř do patnácti let